Menu

Stichting TAAI verleent het Erasmus MC een subsidie van ruim 450.000 euro voor hoopgevend onderzoek dat bijdraagt aan de genezing van taaislijmziekte (Cystic Fibrosis): het TERRIFIC project

Met gepaste trots en heel veel hoop voor de toekomst willen wij jullie graag op de hoogte brengen over de samenwerking tussen Stichting TAAI en het Erasmus MC en baanbrekend onderzoek dat binnenkort van start gaat. Het doel waar wij Stichting TAAI op 8 februari 2020 voor hebben opgericht en waar wij ons al die maanden met hart en ziel voor hebben ingezet, komt een stapje dichterbij.

Stichting TAAI verleent het Erasmus MC een subsidie van ruim 450.000 euro voor hoopgevend onderzoek dat bijdraagt aan de genezing van taaislijmziekte (Cystic Fibrosis): genaamd het TERRIFIC project. TERRIFIC staat voor TAAI-ERasmus Research Initiative to FIght CF.

Het onderzoeksproject bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste start een onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe medicijnen bij patiënten vanaf 12 jaar oud met zeldzame varianten van taaislijmziekte, die tot op heden geen zicht hebben op deze nieuwe medicatie. Dit onderzoek duurt max. 2 jaar en ligt heel dichtbij de patiënt. De bewijslast hiervan draagt direct bij aan het beschikbaar maken van de nieuwste medicatie en behandelingen voor alle CF patiënten, ook voor de zeldzame varianten. Ten tweede start een vierjarig laboratorium onderzoek naar nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van taaislijmziekte. Hierbij wordt de verstoorde balans van epitheel- en afweercellen onderzocht om zo tot nieuwe behandelstrategieën te komen. In het onderzoeksteam werken de afdelingen longgeneeskunde voor kinderen en volwassenzorg nauw met elkaar samen.

Stichting TAAI en het onderzoeksteam van het ERASMUS MC hopen dat deze voortvarende, ambitieuze samenwerking anderen inspireert om ook in actie te komen voor patiënten met taaislijmziekte en hun dierbaren, zodat een toekomst waarin taaislijmziekte te genezen is hopelijk snel dichterbij komt.

Zonder jullie steun hadden wij dit niet binnen een jaar voor elkaar gekregen. Dit is voor ons een mooie start, maar er is nog veel meer geld nodig om dit onderzoek en andere toekomstige onderzoeken te blijven financieren om ons doel te bereiken. Daarom blijven wij op jullie rekenen!

Samen maken we het verschil, omdat CF te genezen moet zijn.

Wij houden jullie via onze nieuwsbrief op de hoogte over de voortgang en resultaten van TERRIFIC.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden jullie via onze nieuwsbrief op de hoogte over de voortgang en resultaten van TERRIFIC.