Menu

Organisatie Stichting TAAI

Bestuur

Een gedreven clubje mensen vormt het Bestuur van de Stichting.
Heb je vragen voor een van onze bestuursleden? Mail naar bestuur@stichtingtaai.nl


René Pronk

Algemeen Directeur Pronkgroep

Voorzitter

Rob Meijer

Partner HLB Den Hartog

Penningmeester

Linsey Ruisch

Personal Assistent

Secretaris / PR

Michael Hooreman

CEO FN Global Meat

Algemeen Adviseur

Daphne Patijn Kanner

Gezondheidszorgpsycholoog

Algemeen Adviseur / Medische Adviesraad

Adviseurs

Het Bestuur wordt met raad en daad bijgestaan door deze enthousiaste adviseurs.


Rick Ruisch

Adviseur TAAI

Directeur Een Veiling Gevoel

Arianne Pronk

Adviseur TAAI

Interieur Designer

Stichting TAAI zet zich voor alle 1.500 CF patiënten in Nederland door het stimuleren en financieren van Wetenschappelijk Onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijk genezing van CF. Dat doen we eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. Wij zijn dit verplicht aan iedereen die op ons rekent, ons vertrouwt en ons steunt. Ons jaarverslag en onze jaarrekening zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting TAAI aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En Stichting TAAI hoeft bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.
Stichting TAAI is verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is: 860440370