Menu

Organisatie Stichting TAAI

Bestuur

Een gedreven clubje mensen vormt het Bestuur van de Stichting.
Heb je vragen voor een van onze bestuursleden? Mail naar bestuur@stichtingtaai.nl


René Pronk

Algemeen Directeur Pronkgroep

Voorzitter

Rob Meijer

Partner HLB Den Hartog

Penningmeester

Linsey Ruisch

Personal Assistent

Secretaris / PR

Michael Hooreman

CEO FN Global Meat

Algemeen Adviseur

Daphne Patijn Kanner

Gezondheidszorgpsycholoog

Algemeen Adviseur / Medische Adviesraad

Adviseurs

Het Bestuur wordt met raad en daad bijgestaan door deze enthousiaste adviseurs.


Rick Ruisch

Directeur Een Veiling Gevoel

Adviseur TAAI

Marcel den Ouden

"Beginbaas" Chez Jan #nr1onabun

Adviseur TAAI

Arianne Pronk

Interieur Designer

Adviseur TAAI

Stichting TAAI zet zich voor alle 1.600 CF patiënten in Nederland door het stimuleren en financieren van Wetenschappelijk Onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijk genezing van CF. Dat doen we transparant en kostenefficiënt. Wij zijn dit verplicht aan iedereen die op ons rekent, ons vertrouwt en ons steunt. Ons jaarverslag en onze jaarrekening zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

 

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Stichting TAAI, als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.


ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting TAAI aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En Stichting TAAI hoeft bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.
Stichting TAAI is verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is: 860440370